IN-SPIRIT

 Psykologisk center for transkulturel vækst

                 

             

Scroll Down

Vi giver dig kompetencerne

Og et støttende netværk

gennem 

Psykologisk velvære og kommunikation 

 

Følg os på Instagram

 

Vores services

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Psykologisk behandling

Life & Work 

Academy

til Jobcentre

 Life & Work Academy til unge

Faglig opkvalificering  og formidling

Scroll Down

Vores cirkelforløb i Gladsaxe Jobcenter
"Cirkelforløbene tager udgangspunkt i borgernes individuelle situationer, og hvor netop denne indsats kan styrke den enkelte borger gennem en anden metodisk tilgang end jobcenterets. Som ekstern virksomhed har In-Spirit muligheden for at fastholde borgerne, når borgerne er kommet i beskæftigelse og er ude af jobcenter regi. In-Spirit kan her forebygge tilbagefald. Det er jobcenterets erfaring at tæt opfølgning er med til at styrke borgers tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket vi vurderer, at cirkelforløbene, Life & Work Academy, kan tilføre på bedste vis. Cirkelforløbene tager udgangspunkt i borgers kulturelle og psykiske forhold samt borgers motivation, således at det bliver en mere dybdegående og et kontinuerligt forløb, hvilket kan rykke den enkelte borger mod beskæftigelse"
- Mette Andersen
Leder af Team Job og Kompetencer

Transkulturelt team med en

fælles vision

Vi har de rette forudsætninger for at flytte målgruppen

Vi er autorisererede psykologer og frivillige mentorer, der kan bryde igennem de kulturelle barriere og flytte borgerne fra passivitet til engagement. I In-Spirit tilbyder vi borgerne nye rammer for udvikling, der gør op med en ensidigt psykopatolgisk tilgang. Vi tilbyder borgerne konkrete værktøjer, der flytter borgernes adfærd.     

kontakt In-Spirit

Gammel kongevej 43, 1.sal, 1610 København V, info@in-spiritpsyk.dk  |  Tel: 22474811

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Success! Message received.