HVORFOR IN-SPIRIT

Et vækstcenter for etniske minoriteter 
Vi har i dag i Danmark mange tilbud til flygtninge, hvor fokus er på psykologisk behandling og diagnoser, men vi har ikke et konkret center, der arbejder med personlig udvikling, dannelse og social færdighedstræning. Et center, der giver borgerne konkrete værktøjer til at få mere succes i deres liv. Man behøver ikke at have en diagnose for at kunne arbejde med personlig udvikling. Der findes ikke en måde at håndtere modgang på, men mange måder: 
Det hører med til livet at blive ramt af bekymringer og sorger, men måden vi håndterer modgang afhænger af, hvilken baggrund, vilkår og grad af sårbarhed, som vi har med os. Mens enkelte problemer kan håndteres som udfordringer, kan andre gentagende belastninger have mere alvorlige konsekvenser, da der ikke er mulighed for at restituere sig, før næste udfordring indtræder. De mere vitale dele af psyken træder i baggrunden, og vi kan miste fornemmelsen af autonomi, værdi og livets lyse sider. Håbløshed og negative tanker kan føre til en følelse af magtesløshed og tab af agenthed (agency), ofte ledsaget af symptomer som angst, bekymring, skam og vrede, som kan have yderligere fysiologiske konsekvenser. Når vi i stedet for kommer i kontakt med mulighederne inde i os, tilføres øget energi, livslyst og drivkraft. Ressourcer baner vejen for fornyet håb, styrke og engagement til at håndtere udfordringer på en ny måde.  
I In-Spirit set vi mødet, rammerne og de øjne vores målgruppe bliver mødt med, som en fundamental betydning for borgernes proces og engagement.
Vores mål i In-Spirit er at facilitere et skift i perspektiv og at hjælpe målgruppen med at opnå en bedre sammenhæng i deres ofte meget fragmenteret livsforløb. Vi faciliterer de rigtige vilkår for psykologisk vækst, resilience og selvregulering.  
In-Spirit betyder inspire, encourage, motivate, elevate, exhilarate, to infuse spirit or life into, enliven, invigorate (http://www.thefreedictionary.com/inspirited). Når vi bliver inspireret, kan vi være kreative. Vi tænker ikke kun i en retning, men ser flere muligheder. Vi er åbne overfor information. Al modstand i form af negative tanker er fraværende og vi lader dem ikke begrænse os. Vi gør op med fastlåste ideer eller angsten, der begrænser visionen (Patanjali).
Med ”In-Spirit” signalerer vi de afgørende kerneværdier, der ligger til grund for centerets aktiviteter.

In-Spirit