top of page


et åndeligt vækstcenter for etniske mangfoldige borgere 

Vi har i dag mange tilbud til flygtninge og minoritetsetniske borgere, hvor fokus er på psykologisk behandling og diagnoser, men vi har ikke et konkret center, der arbejder med identitet, social dannelse og social færdighedstræning. Et center, der giver borgerne konkrete værktøjer til livsmestring. Man behøver ikke at have en diagnose for at kunne arbejde med personlig udvikling. Der findes ikke en måde at håndtere modgang på, men mange måder. 

Det hører med til livet at blive ramt af bekymringer og sorger, men måden vi håndterer modgang afhænger af, hvilken baggrund, vilkår og grad af sårbarhed, som vi har med os. Mens enkelte problemer kan håndteres som udfordringer, kan andre gentagende belastninger have mere alvorlige konsekvenser, da der ikke er mulighed for at restituere sig, før næste udfordring indtræder. De mere vitale dele af psyken træder i baggrunden, og vi kan miste fornemmelsen af autonomi, værdi og livets lyse sider. Håbløshed og negative tanker kan føre til en følelse af magtesløshed og tab af agenthed (agency), ofte ledsaget af symptomer som angst, bekymring, skam og vrede, som kan have yderligere fysiologiske konsekvenser. Når vi kommer i kontakt med mulighederne inde i os, tilføres øget energi, livslyst og drivkraft. Ressourcer baner vejen for fornyet håb, styrke og engagement til at håndtere udfordringer på en ny måde.  


I In-Spirit er mødet, rammerne og de øjne vores målgruppe bliver mødt med, af en fundamental betydning for borgernes proces og engagement. 
Det er et vigtigt mål i In-Spirit at facilitere et skift i perspektiv og at hjælpe etnisk mangfoldige borgere med at opnå en bedre sammenhæng i deres ofte meget fragmenteret livsforløb. Vi faciliterer de vigtige rammer for healing.   

In-Spirit betyder inspire, encourage, motivate, elevate, exhilarate, to infuse spirit or life into, enliven, invigorate. I In-Spirit er menneskets vigtigste fundament åndeligheden. Det kliniske arbejde er centreret omkring den åndelige kontakt og hvordan vi styrker den kontakt i hverdagen. Når vi bliver åndeligt inspireret, kan vi være kreative. Vi tænker ikke kun i en retning, men ser flere muligheder. Vi er åbne overfor information. Vi kan bryde med forskellige former for modstand og lader dem ikke begrænse os. Vi gør op med fastlåste adfærdsmønstre eller angstens tag, der kan diktere vores liv og fjerne fokus fra visionen (Patanjali).
Med ”In-Spirit”, kærlighedsånden, signalerer vi de afgørende kerneværdier, der ligger til grund for centerets aktiviteter.

In-Spirit

bottom of page