top of page
In-Spirit metoden
 
In-Spirit metoden blev udviklet som Manual i 2016 af Naderah Parwani og blev emplimenteret herefter i Gladsaxe Jobcenter, hvor 10 arabisk-talende borgere blev aktiveret på arbejdsmarkedet. Teoretisk gør metoden op  med  en ensidigt psykopatologisk tilgang til målgruppen og tilbyder en opbyggende socialpsykologisk tilgang. Med sin mange års erfaring i psykiatrien, fik Naderah et solidt indblik i at mange af borgerne oftest fik tilbagefald efter et forløb i psykiatrien eller aldrig blev en del af det danske fællesskab. Derfor blev hun optaget af tilbagefaldsforebyggelse, mental robusthed og psykologisk velvære.
Psykologisk velvære er langt mere end fravær af lidelse
Psykologisk velvære opnåes ikke via symptombehandling eller via behandling af diagnoser, men via ændring af mindset og den måde vi forholder os til vores indre og ydre verden, livet og dets udfordringer.
De rammer borgeren bliver mødt på skal ikke være psykopatologiske, men nogle rammer, der er opløftende og der sætter borgerens styrker i centrum. Der er forskel på når et par kommer på retreat eller når et par går i parterapi. I parterapi er udgangspunktet vi har et problem. På et parforholdsretreat er udgangspunktet vi  er her for at fordybe os, lære noget om os to og ha det dejligt. Rammerne og den måde vi indlærer har en betydning for hvorvidt vi føler os inspireret til at regulere vores adfærd. Lysten og det, der driver os og får os til at kæmpe har rod i vores indre kenerværdier. In-Spirit skal skabe de nye rammer, der inspirerer målgruppen til at ændre mindset og  forfølge deres kerneværdier og visioner.  
Social færdighedstræning
Hertil følger særlige færdigheder, som vi slet ikke har nok fokus på i psykiatrien. Hvordan lærer vi vores klienter at bryde med uhensigtsmæssige vaner og omlægge deres liv. Det gør vi ikke alene via samtaleterapien, men via social færdighedstræning, kommunikationsfærdigheder, selvregulering, konflikthåndteringstrategier, alle sammen færdigheder, der skaber gode og sunde forbindelser til andre mennesker. Det har vi ikke nok fokus på. Vi har alt for lidt fokus på social færdighedstræning og alt for meget fokus på symptombehandling. Glæden og kreativiteten får ikke nok rum. Vi skal have mere fokus på hvordan den enkelte lærer at gribe glæden, trænes til at ændre kurs når der skal træffes vigtige valg.  
Når værdier er noget vi er fælles om
Helt konkret bryder In-Spirit med tanken om at kultur skal stå forrest, fordi kultur er ikke det fælles, men det er det universelle i det at være menneske; det vi er fælles om som mennesker. Kultur er foranderlig og skal bruges med forsigtighed. Mennesket har forandret kulturer gennem historien. Vi vægter funktionen af adfærd og det betyder, at vi kigger mere på adfærdens konsekvenser og hvordan adfærden kan reguleres, så vi styrker psykologisk velvære. Vi har i Danmark en voksende psykiatri, voksende ensomhed og nu hudsultklinikker, hvor borgere kæmper med stress, ensomhed og betaler for at blive rørt fysisk. Det har noget at gøre med en ubalance mellem det sociale liv og arbejdslivet. Samfundet er oplyst omkring fysisk velvære, sundt mad og træning, men samfundet savner oplysning omkring psykologisk velvære og hvad der får mennesker til at lykkes i livet og skabe sig meningsfulde relationer.
Vi bygger bro mellem form og indhold
Alt i verden har en form og et indhold. I form kan vi være religiøse, ateister, muslim eller kristen, men i indhold søger vi det samme. I form kan en kvinde gå med slør og en kvinde kan gå topløs, men de ønsker begge at blive oprigtigt elsket. Vi ser hver morgen forældre i alle hudfarver kæmpe sig igennem morgenrutiner, aflevere unger, hente unger, lave madpakker, lave aftensmad, børste tænder, fejle overfor deres børn, kæmpe for deres børn. I vores arbejde med borgere med anden etnisk baggrund ser vi det som vores opgave at give borgerne en dybdegående oplysning omkring hvordan det danske samfund hænger sammen med menneskerettigheder og næstekærlighed. Hvordan samfundsregler og idealer hænger sammen. Hvordan indholdet i det danske sikkerhedssystem er et realiseret eksempel på det samfund mange muslimer drømmer om.  Et sikkerhedssystem, der passer på de svageste i samfundet. Til det arbejde har In-Spirit særlige forudsætninger og konkrete værktøjer til at skabe sammenhæng mellem de værdier målgruppen kommer med og de nye værdier de får i Danmark.    
bottom of page