top of page

Oplever jeres jobkonsulenter også:

- Passivitet fra borgerens side?
- Gentagende tilbagefald?
- Religiøse og sproglige forhindringer eller misforståelser?

________

 

 

 

In-Spirit har udviklet et 360 graders socialpsykologisk program, der motiverer og klæder de borgere på, der ellers har svært ved at rykke sig det sidste afgørende skridt mod ordinær beskæftigelse.

På kun 3 måneder styrker vi borgerne og forandrer deres indstilling til både samfundet, fælleskabet og jobmarkedet.
Og rykker dem forbi de sidste barrierer - kulturelle, værdimæssige, religiøse, psykologiske eller sociale.

Testamonial

Jeg har været virkelig glad for at deltage til cirkelforløbet med Naderah. Jeg har fået sat en retning og mål for min fremtid. Nu er jeg kommet i arbejde og min indstilling til livet og det at arbejde er positivt. Teamarbejdet har hjulpet os med at udvikle os. Jeg håber nu, at jeg vil kunne bidrage til det danske samfund

- Samira

     Sådan gør Life & Work Academy en forskel

 • Bryder igennem kulturelle og religiøse barrierer-

 • Social færdighedstræning flytter borgerne fra passivitet til aktivitet

 • Deltagerne bryder med 'indlært hjælpeløshed'

 • Positiv og 'empowerment-fokuseret' socialpsykologisk tilgang

 • Opgør med et ensidigt fokus på diagnoser (psykopatologi)

 • Underviserne er succesfulde rollemodeller - alle er transkulturelle eller   har flygtningebaggrund

 • Giver borgerne en dybdegående respekt for vores velfærdssamfund

 • Styrker borgernes engagement både under praktikforløbet og under beskæftigelsen.

Det får Jobcentret ud af

Life & Work Academy

Jobcentret sparer

 • Tid på at motivere borgerne

 • Økonomiske ressourcer

 • Psykologvurderinger på borgernes funktionsniveau

 • Psykologisk analyse af borgernes modstand og konkrete løsninger med henblik på adfærdsregulering

Kvalificerede fagpersoner

Life & Work Academy  varetages af kvalificerede medarbejdere som alle har:- Transkulturel baggrund eller flygtninge baggrund- Psykologisk uddannelse og mange års erfaring med flygtningefeltet 

En ny metodisk tilgang

 • Nye rammer for personlig udvikling

 • Et brud med indlært hjælpeløshed

 • Ændring af mindset

 • Psykologisk fleksibilitet

 • Selvregulering

Hvad er et cirkelforløb?

______

 I In-Spirit kører vi forskellige cirkelforløb, alle socialpsykologiske programmer, der tager udgangspunkt i borgernes ressourcer og potentialer. De nye rammer er, at vi laver opbyggende arbejde, hvor borgerne er mere aktive via vores workshops, hvor fokus er på social færdighedstræning og kommunikation. I samarbejde med jobcentret aftales et konkret forløb, hvor kandidater til cirkelforløbets program Life & Work Academy udvælges. De udvalgte borgere Indkaldes til visitationssamtaler og effektmåling. Et typisk forløb kan se sådan her ud:

 • Borgerne fremmøder 1 gang ugentligt, 10 gange af 3 timer

 • 8-10 deltagere

 • Forløb varer ca. 3 måneder

 • Opfølgningssamtale på deltagernes proces efter 3 måneder  og  6 måneder

Herefter vil der være mulighed for videre online vejledning. På den måde sikrer vi, at vi følger vores deltagere til dørs i deres proces.

Vores cirkelforløb kan tilrettelægges efter sprog. Vores undervisere har kompetencer indenfor arabisk, farsi/dari og bosnisk. 

Life & Work Academy

TilKøb af opfølgningsforløb

Tilkøb af opfølgningsforløb

Under opfølgningsforløbet er borgerne i praktik eller i arbejde, derfor er formålet med opfølgningsforløbet at fastholde borgerne i deres positive udvikling. Opfølgningsforløbet indbefatter 360 graders reguleringsprogram, hvor vi skaber forbindelse mellem borger og virksomhed ved løbende at regulere begge parters håndtering af forhindringer.   

In-Spirit ønsker at bidrage med at skabe et stærkt og personligt fundament for flygtninge og etniske minoriteter, som kan medvirke til at sikre høj handlekraft og høj social mobilitet samt pejle vejen mod relevante kompetencer.

 

 

 

bottom of page