Life & Work academy
for unge
Du er en beslutning fra at ændre dit liv

Find din

Stemme 

Dreams dont't work unless you do

Start idag og se hvor du er om 1 år
Life & Work Academy er en af vores ydelser under vores cirkelforøb, hvor vi arbejder aktivt med 
at styrke de unges identitetsdannelse og psykologisk fleksibilitet.  Mange unge 
føler sig splittet mellem to kulturer og savner et tilhørsforhold, hvor de kan føle sig hjemme.
Vi ønsker at styrke de unge i deres identitetsdannelse og hjælpe dem med at tydeliggøre deres
personlige værdier og mål  i livet. In-Spirit tilbyder Life & Work Academy til uddannelses-
institutioner og til privatpersoner, der ønsker at tage det næste skridt og styrke deres personlige
og faglige identitet. Life & Work Academy er et socialpsykologisk program, udviklet af
Naderah Parwani, som er autoriseret psykolog.  Naderah har med sine mange års erfaring indenfor
flygtningefeltet og med etniske minoriteter erfaret, at der er særlige færdigheder, som kan styrke vores 
psykologiske velvære og vores faglige identitet. Der er særlige færdigheder, der knytter os mennesker mere
sammen. Med hendes socialpsykologiske program vender hun fokus på det nære i relationer, hvor hun
ønsker et større fokus på de socialefærdigheder, der er nødvendige for at kunne opretholde psykologisk velvære
og få mere succes ude i arbejdslivet, i parholdet og familielivet.  Livets udfordringer håndteres ikke alene via åndedrætsøvelser og at omstrukturere tænkningen, men via måder vi håndtere hinanden på. 
Med Life & Work Academy gør In-Spirit teamet op med en ensidigt psykopatologisk tilgang til hvordan vi kan udvikle os trods vores personlige udfordringer og begrænsninger. 
Life & Work Academy består af 8-10 unge, der arbejder kreativt med identitet, værdier, modstand/forhindringer, autonomi, relationsfærdigheder, kommunikation, selvregulering, signature strengths, problemløsningsstrategier og konflikthåndtering m.m. Cirkelforløbet kører over 10 gange af dobbelsessioner, hvor 1. time er formidling og 2. time er workshop og  færdighedstræning. I In-Spirit ønsker vi at styrke de unges  indre målestok, deres indre kompas, deres sociale kompas, der kan hjælpe dem med at finde en retning i livet og de situationer, som de skal navigerer i. give vores unge værktøjerne og lære dem at bruge dem aktivt. Med færdighederne får de unge bedre mulighed for at kunne navigere i sociale sammenhænge og dermed håndtere forhindringer på en mere konstruktiv måde. Dette betyder,  at deres "tro" på at de kan mestre livets udfordringer styrkes. Det vil give dem et livsmod til at indgå i andre sociale fællesskaber og bruge de ressourcer der er i lokalmiljøet og have mere fokus på hvordan de kan bidrage til de fællesskaber, som de er en del af.    
Life and Work Academy
Det skal være livsgivende at arbejde med sig selv
I In-Spirit inspirerer vi unge til at leve deres liv fuldt ud. Vi lærer dem sociale færdigheder til at cope en stadig mere udfordrende verden.  Vi skaber nogle rammer, der heler og fremmer personlig vækst. Vi lever i et samfund, hvor der er stort fokus på præstation, men overser hvordan kommunikation og relationsarbejde kan styrke vores oplevelse af mening og sammenhæng i de fællesskaber vi bevæger os i. 
"Det er en ting at ville have noget og det er noget helt andet at opnå det. De fleste opgiver ved det sidstnævnte, fordi de mangler værktøjer til at nå dertil. Der er rigtig mange ting, som jeg har lært, som jeg ville ønske, at nogen havde lært mig tidligere og det ønsker jeg at give videre til de unge"
                         
                                                        - Naderah Parwani
Det hele starter med
Dig
Få dit eget transformerende netværk
som  åbner for nye kanaler og nye sider
og opdag hvordan dine valg ændrer sig efter et forløb i In-Spirit.   

Marianne Williamson

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people the permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others"

 

Tag en ven  med til

Life & Work Academy. I kan også danne jeres eget hold, hvis I er mere end 5 personer på et hold.

Tag en ven med

Sådan kommer du igang

01

Kontakt In-Spirit og tilmeld dig et holdt

02

Du fremmøder 2 gange om måneden af 2 timer

03

Du kan fortsætte ligeså længe du vil og du kan stoppe og vende tilbage igen

04

Du skal medbringe et hæfte og noget at skrive med