top of page

Racisme og diskrimination
Ønsker du at arbejde med din åndelige og
kulturelle identitet

Life & Work Academy er en af vores ydelser under vores cirkelforøb, hvor vi arbejder aktivt med 
at styrke de unges identitetsfølelse og psykologisk fleksibilitet.  Mange unge 
føler sig splittet mellem flere kulturer og savner følelsen af social forbundethed (belonging),
hvor de føler sig set og accepteret for dem de er.

Vi ønsker at styrke de unge i deres identitetsfølelse og hjælpe dem med at tydeliggøre deres
personlige værdier og kulturelle bevidsthed. Life & Work Academy er et socialpsykologisk program,
udviklet af 
Naderah Parwani, som er autoriseret psykolog.  Naderah har med sine mange års
erfaring indenfor 
flygtningeområdet og klinisk erfaring med minoritetsetniske borgere optaget af,
hvordan vi kan styrke minoriteter gennem bevidstheds- og færdighedstræning
.
Der er særlige færdigheder
, der knytter os mennesker mere 
sammen. Gennem et holistisk menneskesyn
ønsker hun, at give de unge den åndelig dannelse, de har brug for for at kunne navigere sig igennem
de udfordringer de møder i livet. 

 

Life & Work Academy


Minoritetsstress betegner de særlige belastninger, som er forbundet med at leve som minoriseret i et samfund. Det dækker både over den ulige adgang til sprog, uddannelse og arbejdsliv, men også oplevet diskrimination og racisme. Det udgør i sig selv en konstant stressfaktor, der påvirker ens psykiske og fysiske helbred. Undersøgelser i udlandet og i Danmark peger på, at etnisk minoriserede generelt har flere helbredsmæssige problemer end majoriserede borgere. Det forklares bl.a. ud fra at minoriserede personer er udsat for større grad af stress, som samler sig over tid som et kronisk højt stressniveau, hvilket kan give helbredsmæssige udfordringer. 

 

Din
historie og kulturelle identitet betyder
noget


I udlandet kæmper mange forskere med at få anerkendt Race-based Trauma som en diagnose, fordi de mener, at PTSD diagnosen ikke rummer den strukturelle, politiske og historiske dimension, hvor minoriteter f.eks. forfølges i generationer på grund af deres hudfarve, etnicitet eller religiøse tilhørsforhold. PTSD diagnosen rummer heller ikke den kontinuitet i stressbelastningerne, hvor hverdagsracismen, mikroaggressionerne, mediernes og politikernes forfølgelse af minoritetsborgere ikke stopper. Det er også vigtigt at tage højde for den institutionelle diskrimination, hvor minoriteter systematisk ekskluderes fra fx arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og hvordan disse socioøkonomiske belastninger presser de minoriserede yderligere.
 
Mange mennesker, der har været udsat for langvarig diskrimination, racisme eller en hadforbrydelse, kan tænke, at de bør klare det hele selv og at de ikke behøver at tale med nogen om, hvordan de har det. Derfor er det vigtigt at opfordre alle, der har været udsat for en hadforbrydelse, hadtale og diskrimination til at søge hjælp og lade dem vide, at de ikke skal at klare det hele selv. 
De fleste stressbelastninger forsvinder igen, men udsættes man for stress over en længere periode, kan det føre til posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) og andre angstlidelser, som kræver psykologhjælp.
Et godt råd er at være opmærksom på om man har nogle af de symptomer på PTSD. 

Race-based Trauma

Marianne Williamson

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people the permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others"

 

Minoritetsstress

Tag en ven  med til

Life & Work Academy. I kan også danne jeres eget hold, hvis I er mere end 5 personer på et hold.

Tag en ven med

Sådan kommer du igang

01

Kontakt In-Spirit og tilmeld dig et holdt

02

Du fremmøder 2 gange om måneden af 2 timer

03

Du kan fortsætte ligeså længe du vil og du kan stoppe og vende tilbage igen

04

Du skal medbringe et hæfte og noget at skrive med

bottom of page