Om In-Spirit

In-Spirit - Psykologisk Center for Transkulturel Vækst er et Vækstcenter, hvor vi har fokus på at skabe nye tilgange til  minoritetsborgere, der bryder med de forældede psykopatologiske tilgange, hvor fokus hovedsageligt er på diagnoser og psykiske lidelser. 

In-Spirit blev stiftet i 2016 af Naderah Parwani med den grundlæggende vision at ville inspirere og motivere transkulturelle klienter gennem styrkelse af deres bevidsthed på tre niveauer. Deres individuelle, relationelle og tværkulturelle bevidsthed. Dette for at hjælpe dem med at udnytte de gaver og ressourcer de har med til Danmark. 

 

I In-Spirit gør vi op med det reduktioniske og individualistiske syn på mennesket og vender derfor fokus tilbage på psykologiens oprindelige betydning the study of soul. Mennesket er langt mere end sine tanker, hjernemekanik og kropslige udtryk. Vi gør også op med Vesten forståelse af mental velvære og bringer et nyt perspektiv på menneskets grundlæggende livsvilkår, hvor vi som mennesker må klædes på til både at kunne håndtere destruktive impulser inde i os og de destruktive impulser, der forstyrrer vores relationer. Det betyder, at vi arbejder meget med, hvordan vi løser vores problemer i praksis. 

 

 

  

Vores mission: 

Med et nyt mindset og et ønske om at skabe en samfundsmæssig omstilling til flygtninge, er vores mission at tilbyde nye tilgange til, hvordan vi styrker minoritetsborgeres tilknytning til det danske samfund:

- Life and Work Academy til nyankomne flygtninge og etniske minoriteter
- Beskæftigelsesrettede cirkelforløb til jobcentre
- Psykologisk behandling
- Life & Work Academy til udsatte unge på uddannelsesinstitutioner
- Koordineret tværfaglig transkulturel intervention for udsatte familier
- Opkvalificering af fagprofessionelle

 

Et brud med en ensidig 

psykopatologisk tilgang 

I In-Spirit bryder vi med en ensidig psykopatologisk tilgang til målgruppens psykologiske udfordringer.

I stedet tilbyder vi en 360 graders klinisk tilgang, som tilsigter at klæde flygtninge og minoritetsborgere med de nødvendige værktøjer, der vil hjælpe dem med at håndtere de problemstillinger de møder i deres hverdag. 

Psykologisk velvære er langt mere end fravær af lidelse. Psykologisk velvære kan i hverdagen ruste flygtninge til bedre at kunne håndtere deres historie og dermed blive mere resiliente overfor psykologiske udfordringer. Denne tilgang forebygger yderligere negativ udvikling og tilbagefald. Problemet opstår når borgerne ikke bliver klædt på med de færdigheder for at kunne fungere i en ny virkelighed.

Vi mener, at man skal handle og behandle tidligt, så en krise med færre indgreb kan forvandles til udfordring og vækst.
Flygtninge, som har været igennem mange traumatiske begivenheder, har opgivet håbet og er ofte fastlåste i en tilstand af indlært hjælpeløshed. Disse tilstande opløses ikke alene via behandling af lidelsen, men gennem en opbygning af nye færdigheder, som forankres i konkrete måder at håndtere problemerne på.

Et vigtigt mål for In-Spirit er at lære etniske minoriteter at møde forhindringer med mod, åbenhed og kreativitet. 

Sådan arbejder vi

 • Styrke borgerens psykologiske velvære
 • Styrke borgerens kommunikation og sociale færdigheder
 • Strukturering af livsforløb under hensyntagen til både negative og positive begivenheder
 • Indføring i psyken og dens funktioner
 • Kognitiv udvikling fra indlært hjælpeløshed til psykologisk fleksibilitet
 • Kvalitativt skift fra offer-identitet til engageret aktør
 • Udvikling af psykologisk velvære
 • Identificerig af og emplimentering af borgernes "Signature Strengths"
 • Anvendelse af ACT  metoder til at forandre borgerens forhold til tanker og  sprog
 • Forbinde vores borgere til deres værdier og potentialer.
 • Engagere og aktivere vores borgere til beskæftigelsesrettede indsatser under hensyn til individets ressourcer, rammer og muligheder.
 • Lære unge med anden etnisk baggrund, at blive tydeligere på deres værdier og mål
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

 KOMPETENCER

 1.  Personlig erfaring:  Vi har selv personlig erfaring med det at være fremmede i et andet land og vi er selv succeshistorier i forhold til det at kunne tilpasse os andre kulturer . Vi ved hvad der virkede i vores integrationsproces.

 2. Faglige kompetencer: Vi er psykologer, der er vant til at arbejde inden for evidensbaseret viden og med udvikling af behandlings- og forebyggelsesmanualer til en bredere formidling af håndteringen af flygtninge og etniske minoritetsgrupper.

 3. Praktiske løsninger: Vi tilbyder viden og erfaring med behandling der virker, og løsninger der bryder med tidligere modeller i håndtering af flygtninge og etniske minoriteter. 

 

BOOK EN UFORPLIGTENDE SAMTALE IDAG OMKRING VORES METODE OG YDELSER