Om In-Spirit

In-Spirit - Psykologisk Center for Transkulturel Vækst er et Vækstcenter, der ønsker at skabe nye rammer og vilkår for personlig og karriererettet vækst for flygtninge og etniske minoriteter.

In-Spirit blev stiftet i 2016 af Naderah Parwani med den grundlæggende vision at ville inspirere og motivere transkulturelle klienter til større psykologisk velvære og vækst. Dette for at skabe andre tilbud til flygtninge, der ikke er psykopatologisk eller sygdomsorienteret, men vækst og udviklingsorienteret.

In-Spirit består af selvstændige og autoriserede psykologer, coaches, beskæftigelses- og integrationskonsulenter, socialrådgivere og frivillige mentorer.

 

 

  

Vores mission: Integration via innovative løsninger

Med et nyt mindset og et ønske om at skabe en samfundsmæssig omstilling til flygtninge, er vores mission at tilbyde innovative løsninger for en bedre integration og en ny transkulturel samfundsmæssig diskurs via In-Spirit metoden til:

- Håndtering af nyankomne flygtninge og etniske minoriteter
- Beskæftigelsesrettede cirkelforløb til jobcentre
- Psykologisk behandling
- Cirkler for udsatte unge på uddannelsesinstitutioner
- Koordineret tværfaglig transkulturel intervention for udsatte familier
- Opkvalificering af fagprofessionelle

 

Et brud med en ensidig 

psykopatologisk tilgang 

I In-Spirit bryder vi med en ensidig psykopatologisk tilgang til målgruppens psykologiske udfordringer.

I stedet tilbyder vi en 360 graders klinisk tilgang, som tilsigter at borgeren ikke forvandles til en omkostnings- og ressourcetung klient i behandlingssystemet.

Psykologisk velvære er langt mere end fravær af lidelse. Psykologisk velvære kan i hverdagen ruste flygtninge til bedre at kunne håndtere deres historie og dermed blive mere resiliente overfor psykologiske udfordringer. Denne tilgang forebygger yderligere negativ udvikling og tilbagefald. Problemet er, at man ikke har nok fokus på psykologisk velvære.

Vi mener, at man skal handle og behandle tidligt, så en krise med færre indgreb kan forvandles til udfordring og vækst.
Flygtninge, som har været igennem mange traumatiske begivenheder, har opgivet håbet og er ofte fastlåste i en tilstand af indlært hjælpeløshed. Disse tilstande opløses ikke alene via behandling af lidelsen, men gennem en opbygning af nye færdigheder, som forankres i hverdagens ritualer.

Et vigtigt mål for In-Spirit er at lære etniske minoriteter at møde forhindringer med mod, åbenhed og kreativitet.

Sådan arbejder vi

 • Styrke borgerens psykologiske velvære
 • Styrke borgerens kommunikation og sociale færdigheder
 • Strukturering af livsforløb under hensyntagen til både negative og positive begivenheder
 • Indføring i psyken og dens funktioner
 • Kognitiv udvikling fra indlært hjælpeløshed til psykologisk fleksibilitet
 • Kvalitativt skift fra offer-identitet til engageret aktør
 • Udvikling af psykologisk velvære
 • Identificerig af og emplimentering af borgernes "Signature Strengths"
 • Anvendelse af ACT  metoder til at forandre borgerens forhold til tanker og  sprog
 • Forbinde vores borgere til deres værdier og potentialer.
 • Engagere og aktivere vores borgere til beskæftigelsesrettede indsatser under hensyn til individets ressourcer, rammer og muligheder.
 • Lære unge med anden etnisk baggrund, at blive tydeligere på deres værdier og mål
 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

VORES KOMPETENCER

 1.  Personlig erfaring:  Vi har alle personlig erfaring med det at være fremmede i et andet land og vi er selv succeshistorier i forhold til det at kunne tilpasse os andre kulturer . Vi ved hvad der virkede i vores integrationsproces.

 2. Faglige kompetencer: Vi er psykologer, der er vant til at arbejde inden for evidensbaseret viden og med udvikling af behandlings- og forebyggelsesmanualer til en bredere formidling af håndteringen af flygtninge og etniske minoritetsgrupper.

 3. Praktiske løsninger: Vi tilbyder viden og erfaring med behandling der virker, og løsninger der bryder med tidligere modeller i håndtering af flygtninge og etniske minoriteter. 

 

BOOK EN UFORPLIGTENDE SAMTALE IDAG OMKRING VORES METODE OG YDELSER

Gammel kongevej 43, 1. sal

1610 Kbh. V

In-Spirit

Psykologisk Center for Transkulturel Vækst

tlf: 22474811