Mit arbejde, denne hjemmeside, vores instagram side er stiftet for at inspirere og dele værktøjer omkring psykologisk velvære, sociale færdigheder og kunsten at elske.
 
 
 
Velkommen, mit navn er Naderah Parwani og jeg er Cand. psyk. fra Københavns Universitet, autoriseret psykolog og har en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er 3. bølge inden for kognitiv  dfærdsterapi. Efter min opfattelse bringer Mindfulness bølgen og Positiv psykologi hjertet tilbage til psykologien. Jeg finder inspiration og visdom ikke kun i forskellige psykologiske tilgange, men også filosofi, poesi og i spirituelle tekster og endnu vigtigere min egen personlige erfaring. Vi finder ikke hele sandheden i en enkelt bog eller teori, men i brudstykker i alt og alle. Derfor benytter jeg metoder fra de psykologiske tilgange, som jeg finder relevante for den enkelte og det vi arbejder med. Dette betyder at vægten ikke ligger på metoden, men i kontakten og den enkeltes behov. Det giver mig energi, glæde og håb, når jeg ser mennesker flytte sig og finder tilbage til deres kerne. Forudsætningen for et godt liv er, at vi løbende formår at gøre status på vores liv. Vi har brug for at kende vores værdier for at kunne træffe de rigtige valg samtidig med at vi også skal lære at kommunikere vores valg og fravalg ud til vores omgivelser. 

Mit Menneskesyn og tilgang til mine klienter

Psykologiens største biddrag har været at finde årsager til hvorfor mennesket er ulykkeligt, i smerte og i lidelse. Hele mit studie handlede om psykiske forstyrrelser, fra aggression, stress, depression, angst, neuroser, psykoser,
skizofreni, OCD, fobier og selvmord m.m. Egentligt studerede jeg psykologi med dyb skuffelse over både de manglende inspirerende rammer, studiets opbygning, den meget afgrænsede fokus på psykoterapi og hvordan vi flytter mennesker. Studiet lærte mig slet ikke ikke nok om psykologisk velvære, motivation, hvordan mennesket udvikler dets potentialer, udfolder sine kreative sider og styrker sit mod og handlekraft. Selve begrebet psykologi betyder “The study of Soul”, som så er blevet reduceret til “studiet om psykiske lidelser”. Lidelse kan få os til at falde og vokse som mennesker, lidelsen tager os på andre rejser, hvor vi kommer på ukendte områder inde i vores sjæl, men opretholdelse af psykologisk velvære og positive aspekter i livet, er psykologens værktøjer til at skabe et skift i perspektiv og motivere mennesker til at flytte sig. Det kan eksempelvis være at styrke evnen til at kommunikere, relatere sig til andre, at give og modtage kærlighed eller at lære at tilgive. Forandringsprocesser handler om at kende sit fundament, fokusere sin energi på det man ønsker mere af, at opbygge nye færdigheder, at kultivere optimisme og skabe et energifelt, hvor mennesker bliver motiveret til at ændre perspektiv og ændre adfærd. Forudsætningen for personlig udvikling kræver, at der eksisterer de rigtige vilkår for vækst. Her ser jeg en stor værdi i fællesskabet, dels fordi vi i virkeligheden er dybt afhængige af hinanden og dels fordi meget af det vi vil i vores liv har med andre mennesker at gøre. Derfor har jeg stiftet Life & Work Academy hvor mennesker ikke kun i fælleskab lærer sammen, men også støtter op om hinandens udvikling.    

Hvad kan jeg tilbyde dig

Psykologer kan bruges som støtte i mange forskellige sammenhænge. Man behøver ikke at have psykiske problemer for at bruge en psykolog. Psykologer kan hjælpe med at udrede forskellige fastlåste måder man er vant til at gøre ting på. De kan hjælpe med at blive tydeligere på ens rolle på arbejdspladsen eller i familielivet. Herudover kan psykologer også bruges til at håndtere livskriser. I mange livssituationer kan de fleste af os håndtere svære udfordringer gennem livet, men når der er tale om langvarige og gentagende personlige belastninger, hvor man føler sig psykisk fastlåst i et negativt mønster, kan det være effektivt med en støtte fra en psykolog. Det er ofte ved livskriser, forårsaget af voldsomme og uventede forandringer i f.eks. familieforhold, chokerende oplevelser, dødsfald, hvor jeg ser mine klienter komme endnu tættere på hvad der er vigtigt for dem og hvad de ønsker mere af i deres liv. En professionel kan skabe overbeblik, opfange fastlåste mønstrer, tilvejebringe værktøjer, der kan skabe et skift i perspektiv og ændring af adfærd. Jeg brænder for metodeudvikling og kreative måder at ændre adfærd på. 
Mine faglige kompetencer er:
 • Kognitiv Adfærdsterapi
 • Acceptance and Commitment Therapy og Mindfulness
 • Positiv Psykologi
 • Forskning
 • Metodeudvikling og udvikling af behandlingsmanualer
 • individuel terapi
 • gruppeterapi
 • psykoedukation
 • Supervision

 

Personligt er jeg:

 

 • Målrettet og helhedsorienteret med udgangspunkt i dit liv.
 • Empatisk og ansvarsfuld og tager min del af ansvaret for forandring.
 • Praktisk anlagt og kan godt lide at være konkret.
 • God til at skabe tryghed og overblik.
 • Har et kyndigt og kærligt øje for vækst og udviklingspotentiale hos alle dem jeg arbejder med.
 • Jeg forstår, at gøre ting simpelt og praktisk anvendeligt.
 • Lyst til at være kreativ og åbne nye perspektiver ikke kun via samtalen, men også på mange andre måder.
 • Min evne til at formidle og fordybe mig i din situation.
 • Mit mod til at udfordre dig og være med dig under din proces.
 • Styrke din evne til at håndtere forhindringer.

 

 Jeg glæder mig til, at være en del af din personlige rejse.
 

 

Om Naderah Parwani