top of page
Mit arbejde, denne hjemmeside, min instagram side er stiftet for at inspirere og dele værktøjer omkring psykologisk velvære, sociale færdigheder og kunsten at elske.
 
 
 
Velkommen, mit navn er Naderah Parwani og jeg er Cand. psyk. fra Københavns Universitet, autoriseret psykolog og har en 2 årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er 3. bølge inden for kognitiv  adfærdsterapi. 

Jeg er sammen med min fagfælle Iram Khawaja medstifter af Psykologfagligt Netværk imod Diskrimination (PND), som består af over 300 psykologer, der støtter op om indsatser imod diskrimination. Jeg har sammen med Mette Toft Nielsen stiftet Foreningen Vision - Center for Etnisk Mangfoldighed, hvor vi sammen står bag indsatser, der går kritisk til værks i divisitetsarbejdet. Her er fokus på genoprettende og transformerende indsatser, behandling og strukturel forandring.   Jeg har arbejdet indenfor flygtninge- og integrationsområdet i 20 år og med psykologisk behandling af etnisk mangfoldige borgere, herunder behandling af kollektive traumer, PTSD, depression, angst, minoritetsstress og racebaseret traumer i 16 år. Jeg har mange års erfaring fra psykiatrien, hvor jeg i samarbejde med andre psykologer, har udviklet behandlingsmanualer til behandling af flygtninge og minoriteter, som led i forskellige forskningsprojekter. Jeg er særligt optaget af innovation indenfor psykologien og det interkulturelle område og arbejder med metodeudvikling, der bryder med ensidige tilgange til etnisk mangfoldige borgere. Jeg er særligt optaget af kulturelle, strukturelle og geopolitiske magtstrukturer, der påvirker vores sociale sammenhængskraft og det terapeutiske rum. Jeg udvikler kliniske metoder og socialpsykologiske programmer, der gør op med disse strukturer og som særligt favner etnisk mangfoldige borgeres særlige behov og udfolder deres ressourcer. Jeg superviserer fagprofessionelle i beskæftigelses-området, uddannelsessystemet og organisationer i en systemkritisk tilgang til diversitetsarbejdet.

 
 
Jeg ønsker med min psykologfaglige viden at bringe hjertet tilbage til psykologien. Jeg finder inspiration og visdom ikke kun i forskellige psykologiske tilgange, men også filosofi, poesi og i spirituelle tekster og endnu vigtigere min egen personlige og 17 års klinisk erfaring. Vi finder ikke hele sandheden i en enkelt bog eller teori, men i brudstykker i alt og alle. Derfor benytter jeg metoder fra de psykologiske tilgange, som jeg finder relevante for den enkelte og det vi arbejder med. Dette betyder at vægten ikke ligger på metoden, men i kontakten og den enkeltes behov. Det giver mig energi, glæde og håb, når jeg ser mennesker flytte sig og finder tilbage til deres kerne. Forudsætningen for et godt liv er, at vi løbende formår at gøre status på vores liv. Vi har brug for at kende vores værdier for at kunne træffe de rigtige valg samtidig med, at vi også skal lære at kommunikere vores valg og fravalg ud til vores omgivelser. 

Mit Menneskesyn og tilgang til mine klienter

Psykologiens største biddrag har været at finde årsager til hvorfor mennesket er ulykkeligt, i smerte og i lidelse. Hele mit studie handlede om psykiske forstyrrelser, fra aggression, stress, depression, angst, neuroser, psykoser,
skizofreni, OCD, fobier og selvmord m.m. Egentligt studerede jeg psykologi med dyb skuffelse over både de manglende inspirerende rammer, studiets opbygning, den meget afgrænsede fokus på psykoterapi og hvordan vi flytter mennesker. Studiet lærte mig slet ikke ikke nok om psykologisk velvære, motivation, hvordan mennesket udvikler dets potentialer, udfolder sine kreative sider og styrker kunsten at elske, sit mod og handlekraft. Selve begrebet psykologi betyder “The study of Soul”, som så er blevet reduceret til “studiet om psykiske lidelser”. Lidelse kan få os til at falde og vokse som mennesker, lidelsen tager os på andre rejser, hvor vi kommer på ukendte områder inde i vores sjæl, men opretholdelse af psykologisk velvære og positive aspekter i livet, er psykologens værktøjer til at skabe et skift i perspektiv og motivere mennesker til at flytte sig. Det kan eksempelvis være at styrke evnen til at kommunikere, relatere sig til andre, at give og modtage kærlighed eller at lære at tilgive. Forandringsprocesser handler om at kende sit fundament, fokusere sin energi på det man ønsker mere af, at opbygge nye færdigheder, at kultivere optimisme og skabe et energifelt, hvor mennesker bliver motiveret til at ændre perspektiv og ændre adfærd. Forudsætningen for personlig udvikling kræver, at der eksisterer de rigtige vilkår for vækst. Her ser jeg en stor værdi i fællesskabet, dels fordi vi i virkeligheden er dybt afhængige af hinanden og dels fordi meget af det vi vil i vores liv har med andre mennesker at gøre. Derfor har jeg stiftet Life & Work Academy hvor mennesker ikke kun i fælleskab lærer sammen, men også gensidigt støtter op om hinandens liv.    

Hvad kan jeg tilbyde dig

Psykologer kan bruges som støtte i mange forskellige sammenhænge. Man behøver ikke at have psykiske problemer for at bruge en psykolog. Psykologer kan hjælpe med at udrede forskellige fastlåste måder man er vant til at gøre ting på. De kan hjælpe med at blive tydeligere på ens rolle på arbejdspladsen eller i familielivet. Psykologer kan også bruges som støtte til at håndtere livskriser. I mange livssituationer kan de fleste af os håndtere svære udfordringer gennem livet, men når der er tale om langvarige og gentagende personlige belastninger, hvor man føler sig psykisk fastlåst i et negativt mønster, kan det være effektivt med en støtte fra en psykolog. Det er ofte ved livskriser, forårsaget af voldsomme og uventede forandringer i f.eks. familieforhold, chokerende oplevelser, dødsfald, barndomstraumer, hvor jeg ser mine klienter heale og komme endnu tættere på, hvad der er vigtigt for dem og hvad de ønsker mere af i deres liv. En professionel kan skabe overbblik, opfange fastlåste mønstrer, tilvejebringe værktøjer, der kan skabe et skift i perspektiv og ændring af adfærd. Jeg brænder for metodeudvikling og kreative måder at ændre adfærd på. 
Mine faglige kompetencer er:
 • Kognitiv Adfærdsterapi
 • Acceptance and Commitment Therapy og Mindfulness
 • Åndelig psykologi
 • Kollektive lidelser og traumer
 • Forskning
 • Metodeudvikling og udvikling af behandlingsmanualer
 • individuel terapi
 • gruppeterapi
 • psykoedukation
 • Supervision
Jeg har klinisk erfaring med
 • Traumer
 • Kollektive traumer
 • Depression
 • Angst
 • Identitets- og selværdsproblematikker
 • Stress
 • Tværkulturelle problematikker
 • Strukturelle og politiske problematikker, der forårsager kollektive lidelser

 

Personligt er jeg:

 

 • Målrettet og helhedsorienteret med udgangspunkt i dit liv.
 • Empatisk og ansvarsfuld og tager min del af ansvaret for forandring.
 • Praktisk anlagt og kan godt lide at være konkret.
 • God til at skabe tryghed og overblik.
 • Har et kyndigt og kærligt øje for vækst og udviklingspotentiale hos alle dem jeg arbejder med.
 • Jeg forstår, at gøre ting simpelt og praktisk anvendeligt.
 • Lyst til at være kreativ og åbne nye perspektiver ikke kun via samtalen, men også på mange andre måder.
 • Min evne til at formidle og fordybe mig i din situation.
 • Mit mod til at udfordre dig og være med dig under din proces.
 • Styrke din evne til at håndtere forhindringer.

 

 Ring til mig, hvis du vil have en uforpligtende samtale. 
 

Om Naderah Parwani

20210812_204612-01 (1).jpeg
bottom of page