top of page
I In-Spirit skræddersyer vi forskellige kursusforløb efter vores kunders behov. Vi skræddersyer undervisning, workshops, temadage og projekter. Vi kommer ud til uddannelsesinstitutioner, kommuner, jobcentre, traumecentre og private virksomheder. Nedenfor ses eksempler på hvordan temaerne kunne se ud:  
  • Flygtninge med PTSD og depression: Hvordan håndterer man bedst flygtninge med PTSD og depression? Hvordan kan man lære borgerne at bryde med indlært hjælpeløshed og passivitet?
  • Kulturel Rigiditet versus Fleksibilitet; hvordan kan jeg som professionel blive bedre til at håndtere mennesker med en anden kulturel baggrund? Hvordan kan jeg skabe en god kontakt og derigennem flytte mine borgere.
  • Psykologisk velvære: Hvordan kan jeg styrke mine borgere og deres psykologiske velvære? 
  • ACT: Acceptance and Commitment Therapy: Få en ny tilgang til flygtninge med ACT, hvor du får konkrete værktøjer til at bryde med borgernes forhindringer. I In-Spirit har vi skræddersyet et introduktionskursus i ACT, der er særligt beregnet til målgruppen flygtninge og etniske minoriteter.   
 
Ring eller skriv til os eller book en uforpligtende samtale
bottom of page