POSITIV PSYKOLOGI
 
Læren om hvad der får mennesker til at lykkes i livet

Lær at gribe glæden

 

Positiv psykologi beskæftiger sig ikke kun med hvor positive vi skal være. Positiv psykologi er optaget af hvordan vi opretholder vores mentale velvære og dækker samtidigt over et stort forskningsområde, der fokuserer på psykologisk velvære og vækst . Psykologisk velvære handler om aspekter vedrørende det gode liv, der beriger individet og dets omgivelser samtidig med, at det virker forebyggende på psykiske lidelser. Positiv psykologi handler ikke om et liv med fravær af ulykke. Lidelse er en del af livet. Fravær af lidelse betyder heller ikke nødvendigvis at glæden er tilstede. Der er særlige ingredienser som udgør glæden. Positiv psykologi indbefatter både revolutionerende grundforskning og meget perspektivrig praktisk anvendelse.

 

Mens psykopatologien definerede mennesket lidelser i form af diagnoser, så definerede positiv psykologi menneskets karakterstyrker. Psykologisk velvære handler om, at individet er i kontakt med sine værdier og styrker og formår at anvende dem aktivt i livet. Værdier og motiver har ligeledes en væsentlig betydning for, hvordan mennesker vælger at leve deres liv. Det betyder, at der eksisterer særlige selvstyrede og konkrete handlinger, der kan tilfredsstille menneskets basale psykologiske behov, såsom udnyttelse af egne kompetencer, personlig autonomi og en samhørighedsfølelse.

Arbejdet med hvordan livet gøres mere meningsfuldt og rigere, komplementere den almindelig psykologis fokus på behandling af psykiske lidelser. Vores udgangspunkt I In-Spirit er ikke hvad der er galt med vores klienter, men hvordan vi kan genetablere kontakten til  vores klienters styrker og herfra udnytte deres ressourcer til at gå ind i det, der skal behandles. Det er vigtigt at inddrage særlige interventioner, der fra starten ikke opretholder en indlært hjælpeløshed hos klienten og interventioner, der styrker klienternes tro på dem selv og at de kan arbejde med det, der kan være svært. Derfor er det vigtigt med de positive rammer, der støtter op omkring borgeren og ikke gør borgerne passive. Det betyder ikke, at vi ikke kan være empatiske og støttende samtidigt.  

            
Naderah Parwani med forgængeren for positiv psykologi Marting Seligman
Nyere forskning peger på, at vores bevidsthed, vores kognitive overbevisninger, har stor indflydelse på vores psykologiske velvære. Dette er udgangspunktet for In-Spirit's forståelse af mennesket som helhed. Det giver mennesket tiltroen tilbage; fra at være et passivt offer til et ansvarligt menneske, der har indflydelse på sit eget liv. Kirsch Irving påviser, at vores kognitive overbevisninger har mere at sige (ca. 82 %) end de ydre interventioner, såsom medicin, lykkepiller, eller operationer. Den enkeltes tro på at pillen eller operationen vil virke, er udslagsgivende for de positive resultater man opnår. Nocebo effekten viser på samme vis, at man udvikler de bivirkninger man får at vide af lægen inden indgrebet. Kort sagt påvirker de overbevisninger og forventninger vi har om vores helbred, hvilken retning vores helbred udvikler sig i. Derfor bliver den måde vi psykologer intervenere på, italesætter processer på og bruger sproget i terapirummet, af afgørende betydning for klientens udvikling i terapien. Herudover viser flere undersøgelser inden for mindfulness, at meditation eller gentagende healende handlinger i løbet af en dag, kan få kroppen i en modsat tilstand end stress; en antistress, antibakteriel og anti-aldring tilstand (Jon Kabat Zinn). Meditation aktiverer flere sundhedsfremmende processer i os, som alle øger immunforsvaret samtidig med at indføringen af positive tanker under meditationen kan beskytte vores krop. Meditationen set fra In-Spirit's perspektiv, er ritualer, der genetablerer kontakten med ens værdier, en ritual, der sætter rammen for at skabe ro omkring sig, til at restituere sig og regenerere energi. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi alle skal lave åndedrætsøvelser, men at mennesker er forskellige og derfor har forskellige måder at få ro på kroppen og sindet.