top of page

Supervision der skaber udvikling 

In-Spirit

tilbyder fagprofessionelle et fagligt løft og styrker deres samarbejde. Formålet er at skabe trygge rammer for professionelle, hvor de kan udtrykke deres udfordringer og finde nye løsningsstrategier i deres arbejde. Supervisionen skal også sikre medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen og forebygge eksempelvis stress.

Vi tilbyder individuel og gruppesupervision

Til supervision udfoldes cases, metoder eller udfordringer som professionelle møder i deres arbejdsliv. I In-Spirit ønsker vi at skabe trygge, uformelle rammer for supervisionen, der giver deltagerne frihed til at udtrykke sig og dermed udfordre hinanden. Herudover tilbyder vi nye kreative rammer, der  kan inspirerer til udvikling. 

Supervisionen sikre

kvaliteten af vores arbejde ved at vi får rum til at reflektere og udvikle vores viden. Supervisionen sikre et anerkendende og støttende arbejdsklima, som kan være med til at sikre det faglige engagement og styrke de professionelles sociale færdigheder. 

bottom of page